ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
پژوهشکده توزیع برق در تلاش است با ایجاد ارتباط موثر و مداوم با شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور و معاونت محترم هماهنگی توزیع نیروی برق شرکت توانیر، نقش موثری در راستای رفع نیازهای عاجل و همچنین بلندمدت صنعت برق ایفا نماید. این پژوهشکده با برخورداری از کادر پژوهشی و هیات علمی شاغل در پژوهشگاه نیرو با تخصص‌های گوناگون، امکان سرویس‌دهی و جریان سازی حوزه تحقیقات و فعالیت‌های دانش محور صنعت توزیع برق را دارا بوده و سعی در بهبود و ارتقاء سطح دانش و تخصص محورهای دانشی مرتبط را دارد. اهم محورهای تحقیقاتی و تخصصی در دست اقدام در پژوهشگاه نیرو در حوزه توزیع برق به قرار ذیل است:
 • معماری و برنامه‎ریزی سیستم‌های توزیع
 • پایایی و تاب‌آوری سیستم‌های توزیع
 • بازار برق و بهره‌برداری سیستم‌های توزیع
 • حفاظت و ایمنی سیستم‌های توزیع
 • کیفیت توان
 • مدیریت پیک بار
 • مطالعات ریزشبکه
 • طراحی و برنامه ریزی خطوط و پست‌های توزیع
 • مطالعات شرایط محیطی بر تجهیزات
 • شبکه‌های کابلی
 • مبدل‌های منابع انرژی تجدیدپذیر و تولید پراکنده
 • ادوات جبرانساز و بهساز کیفیت توان
 • سیستم‌های حمل و نقل برقی
 • سیستم‌های سایبر فیزیکی
 • تجهیزات و ارتباطات خطوط برق و سیمی
 • تجهیزات و ارتباطات رادیویی
 • زیرساخت اطلاعاتی / ارتباطی شبکه هوشمند
 • فناوری‌های تحول‌آفرین و نوظهور
 • اینترنت اشیا
 • امنیت اطلاعات و ارتباطات
 • اتوماسیون شبکه‌های برق
 • سامانه‌های آموزشی دیسپاچرها
 • زیرساخت انرژی‌های تجدیدپذیر
 • سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی
 • مدیریت بار الکتریکی و مصرف انرژی
 • بهره‌وری انرژی
 • مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست
 • فناوری نانو و مواد پیشرفته
 • تحلیل و پيشگيری از زوال‌ها (تخریب یا آسیب) در تجهیزات فلزی
 • ترکیبات شیمیایی در صنعت برق
 • ریسک و تاب‌آوری سازه‌ها
 • تخمین و مدیریت عمر سازه‌ها