ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402

مجری سند

امیر مشاری
 •    داخلی: 4241
 •   آدرس پست الکترونیکیamoshari@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی: مهندسی برق-کنترل از دانشگاه شیراز، 1383
 • کارشناسی ارشد: مهندسی برق-سیستم‌های قدرت از دانشگاه صنعتی اصفهان، 1385
 • دکتری: مهندسی برق-سیستم‌های قدرت از دانشگاه صنعتی اصفهان، 1394
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی گروه مطالعات سیستم‌های قدرت پژوهشگاه نیرو از سال 1389 تاکنون
 • عضو هیات علمی (استادیار) پژوهشگاه نیرو از سال 1395 تاکنون
 • مدیر پروژه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو از سال 1395 تاکنون
 • مجری سند توسعه پایایی در شبکه‌های برق از سال 1396 تاکنون

کمیته راهبری

 • جناب آقای دكتر محمود فتوحی فیروزآباد (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جناب آقای دکتر داود فرخزاد (شرکت مدیریت شبکه - عضو شورای پایایی)
 • جناب آقای مهندس عبدالصاحب ارجمند (وزارت نیرو - عضو شورای پایایی)
 • جناب آقای مهندس مسعود صادقی خمامی (شرکت توانیر - عضو شورای پایایی)
 • جناب آقای دکتر پیمان کریمی‌فرد (شرکت توانیر - عضو شورای پایایی)
 • جناب آقای مهندس حسن آبنیکی (شرکت توانیر - عضو شورای پایایی)
 • جناب آقای مهندس صفر فرضعلی‌زاده (پژوهشگاه نیرو)
 • جناب آقای دکتر پرویز رمضانپور (پژوهشگاه نیرو)
 • سرکار خانم مهندس نیکی مسلمی (پژوهشگاه نیرو)

کمیته‌های تخصصی

اين بخش در حال به روز رسانی است.

همکاران

 • آقای مهندس جواد نظافت نمینی (کارشناس پژوهشی گروه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت)
 • آقای مهندس سعید سلیمی (کارشناس پژوهشی گروه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت)