ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
 • تعریف و اجرای خوشه پروژه‎های ملی در زمینه توسعه پایایی شبکه
 • ايجاد و توسعه شبکه اطلاع‌رسانی به منظور ارائه آخرين اخبار و تحولات و تصميمات اخذ شده در حوزه پايايی در شبکه برق
 • ارائه خدمات علمی به تشکل‌های فعال حوزه پایایی و زمينه‌سازی برای برقراری تبادل علمی و فنی بين آنها و ساير تشكل‌های داخل و خارج كشور
 • ايجاد بانك اطلاعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران حوزه پايايی و اشتراک‌گذاری دانش توليدشده توسط آنها در اين بانك اطلاعاتی
 • تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با پايايی در شبكه برق ايران
 • ایجاد سازوکار مناسب به‌منظور تامین منابع مالی پایدار در حوزه پایایی
 • برگزاری دوره‌های آموزش عمومی پايايی برای كارشناسان و مديران صنعت برق
 • استفاده حداکثری از ظرفیت‎های کشور (اشخاص حقیقی، شرکت‎های دانش بنیان و ...) در تعریف و اجرای پروژه‌ها
 • حمايت از تحقیق و پژوهش مرتبط با پايايی شبکه برق ايران
 • كمك به ايجاد و تقویت جایگاه تشكل‌هاي علمی، صنفی و غيردولتی در حوزه پایایی
 • استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز در حوزه پایایی
 • ایجاد تعامل و همسوسازی برنامه‏‌ها با اهداف نهادهای سیاست‌گذار حوزه پایایی، به‌خصوص «شورای پایایی شبکه برق کشور»