ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
يكی از مشكلات عمده‌ صنعت برق، تلفات انرژی از قسمت‌های مختلف این صنعت می‌باشد كه موجب وارد آمدن خسارات عظيم مالی به صنعت می‌گردد. اين خسارت‌ها شامل خسارت‌های مربوط به تعمير و هزینه‌های ناشی از هدر رفت انرژی تولیدی می‌باشد. یک راهکار مناسب برای کاهش تلفات و افزایش طول عمر تجهیزات مختلف صنعت برق استفاده از تجهیزات مبتنی بر فناوری‌های ابررسانا در صنعت برق است. مواد ابررسانا به سبب اینکه مقاومت الکتریکی ندارند انرژی الکتریکی را بدون هدر دادن انرژی هدایت کرده و هنگام استفاده گرم نشده، از این رو عمر مفید بیشتری دارند. از سوی دیگر استفاده از تجهیزات مبتنی بر فناوری‌های ابررسانا تا حد زیادی حوادث غیرمترقبه را کاهش داده و سبب افزایش ایمنی خطوط انتقال و توزیع برق می‌گردند.
گستردگی کاربرد تجهیزات ابررسانا و نوین بودن این فناوری‌ها در جهان از یک سو و الزامات قانونی، سیاسی، دفاعی و اجتماعی آن‌ها از سوی دیگر سبب اهمیت یافتن توسعه این فناوری‌ها در کشور شده است. با توجه به اهمیت یافتن پدیده ابررسانايي، توسعه مناسب و کارای این فناوری در صنعت برق نیازمند رویکردی برنامه‌محور و نگاهی راهبردی به موضوع بوده و عملی ساختن این اقدامات مستلزم برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین سندی راهبردی می‌باشد.طرح توسعه فناوری ابررسانا در صنعت برق با رویکردی برنامه محور و نگاهی راهبردی به این موضوعات ، به برنامه ریزی استراتژیک تحت سند راهبردی تهیه شده می‌پردازد.
" با اتکا به خداوند متعال صنعت برق کشور در افق 1404 و در راستای تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با تأکید بر خوداتکایی و با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های پیشرفته و مبتنی بر نیروی انسانی بومی و ضمن توجه به مقوله حفظ محیط زیست، دستیابی به دانش فنی ساخت و بهره‌برداری از تجهیزات کارا و مناسب بر پایه‌ی فناوری ابررسانا در صنعت برق کشور را به منظور افزایش کیفیت توان، پایداری شبکه و کاهش تلفات الکتریکی و هزینه‌های صنعت برق کشور در حوزه‌های انتقال و توزیع دنبال می‌نماید.
  • دستیابی به سیستم تولید پیوسته سیم و نوار ابررسانا در مقیاس صنعتی
  • تحقيق و پژوهش در خصوص ترانسفورماتور ابررسانا
  • تحقيق و پژوهش در خصوص کابل ابررسانا در کشور و استفاده از آن در شبکه انتقال و توزیع برق
  • تحقيق و پژوهش در خصوص سیستم محدودساز ابررسانا در کشور
  • تحقيق و پژوهش در خصوص سیستم ذخیره‌ساز انرژی مبتنی بر فناوری ابررسانا در کشور
  • تحقیق و پژوهش در زمینه دستیابی به نسل بعدی (سوم) سیم‌های ابررسانا
  • ارتقای جایگاه علمی دانشگاه‌های کشور در حوزه به‌کارگیری فناوری‌های ابررسانا
  • دستیابی به دانش فنی فناوری‌های تولید BSCCO و YBCO
  • دستیابی به دانش فنی فناوری‌های به‌کارگیری BSCCO و YBCO در کابل تک فاز و سه فاز، محدودساز، ذخیره‌ساز و ترانسفورماتور و فناوری در کابل تک فاز و سه فاز، محدودساز، ذخیره‌ساز و ترانسفورماتور