ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
هدف اصلی طراحی و توسعه‌ی شبکه‌های توزیع پاسخ به رشد مصرف برق با حداکثر کارایی اقتصادی به نحوی است که محدودیت‌های حاکم بر سیستم نقض نگردد. در طراحی شبکه‌های توزیع بیشتر تمركز روی اقداماتی چون مکان‌یابی بهینه‌ی پست‌های توزیع و فوق توزیع، مسیریابی بهینه‌ی فیدرها، تعیین سطح مقطع هادی، انتخاب تجهيزات متناسب با شرايط كلانشهرها و ... می‌باشد. فرآيند طراحی شبكه توزيع در حقيقت يك مسئله بهينه‌سازی چند متغيره است كه هدف از آن پيدا كردن يك طرح بهينه برای تغذيه مجموعه‌ای از بارها می‌باشد. اين طرح بهينه همان طرحی است كه دارای حداقل هزينه نصب تجهيزات و نيز حداقل هزينه ناشی از تلفات انرژی در طول بهره‌برداری از شبكه و ... بوده، ضمن آنكه هيچ يك از قيود فنی شبكه (مانند افت ولتاژ مجاز فيدرها، ظرفيت خطوط و ترانسفورماتورها و … ) نقض نمی‌شود.
در ارتباط با طراحی و توسعه شبكه توزيع كلانشهرها بايد توجه داشت كه ناپايداری توسعه شهری و صنعتی كلانشهرها در سنوات گذشته، در ابعاد و گسترده وسيع محيط اقتصادی، اجتماعی و محيط زيست شهری را متاثر نموده است. امروزه معضل تراكم انبوه و كمبود زمين در كلانشهرها، شركت‌های توزيع را به سمت استفاده از انواع تجهيزات كمپكت در فضای عمومی زيرزمينی و روزمينی شهرها و همچنين نصب پست انحصاری در ملك متقاضيان سوق داده است. با توجه به وضعيت شبكه توزيع كشور در حال حاضر كه بخش عمده‌ای از اتفاقات را به خود اختصاص داده و همچنين بخش قابل‌توجهی از اتلاف انرژی الكتريكی در آن رخ می‌دهد، لزوم توسعه فناوری‌های مرتبط با طراحی شبكه توزيع و كاربرد آن‌ها، شامل آموزش و انتقال دانش فنی، نوآوری، رعایت نکات فنی و استانداردها، نظارت، کنترل و ارزیابی در دستگاه‌های توزیع برای افزایش سطح ایمنی و کاهش حوادث شدیداً احساس می‌شود. در اين طرح با بررسی اهداف و راهبردها به تدوين اقدامات و سياست‌های مورد نياز و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با طراحی شبكه توزيع كلان‌شهرها پرداخته شده است.