ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
سیستم کنترل جزء جدائی‌ناپذیر و بسیار مهم در تمام واحدهای صنعتی از جمله نیروگاه‌ها می‌باشد که با پیشرفت فناوری، سیستم‌های کنترل نیز متحول شدند. هر چند اصول اولیه طراحی تغییرات کمتری داشته است ولی طی همین مدت، تکنولوژی پیاده‌سازی سیستم کنترل و تجهیزات مرتبط کاملاً دگرگون شده‌ و از سیستم کنترل نیوماتیک و نیمه خودکار به سیستم‌های الکترونیکی و هوشمند ارتقاء یافته به طوری که تحول تجهیزات کنترلی چندین برابر تجهیزات اصلی مکانیکی نیروگاه می‌باشد. از طرفی توسعه صنعت نیروگاهی در سال‌های اخیر و رشد تعداد نیروگاه‌های نصب شده و همچنین توجه به دورنمای رشد مصرف برق، الزام نصب نیروگاه‌های بیشتر را ایجاب می‌کند. بهمین دلیل نیاز به ایجاد توانمندی در طراحی، ساخت و بروزرسانی سیستم کنترل نیروگاه نیز به شدت احساس می‌شود. به خصوص با توجه به مشکلات عدیده در این زمینه در سطح نیروگاه‌های کشور و عدم پاسخگویی شرکت‌های تأمین کننده خارجی، در این خصوص و در راستای سیاست ‌های کلان و برنامه‌های توسعه پژوهش وزارت نیرو این طرح با هدف تدوین برنامه و طرح‌ های پژوهشی مناسب برای ایجاد توانمندی لازم برای طراحی و ساخت و بروزرسانی سیستم‌های کنترل نیروگاه انجام می‌شود.
این طرح با هدف تدوین برنامه و طرح‌‌های پژوهشی مناسب برای ایجاد توانمندی لازم برای طراحی و ساخت و بروزرسانی سیستم‌های کنترل نیروگاه انجام می‌شود و خروجی‌های زیر را دربر خواهد داشت:
  • تدوین گزارش تحلیلی و آماری از وضعیت سیستم‌های پایش وکنترل نیروگاه‌ها حرارتی موجود در کشور
  • تدوین دستورالعمل تدوین مدل مناسب برای استانداردسازی سیستم کنترل
  • تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای لازم برای به روزرسانی سیستم پایش و کنترل واحدهای گازی
  • تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای لازم برای طراحی، ساخت و تست سیستم حفاظت توربین، بویلر، ژنراتور و ترانس
  • ‌ تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای لازم برای به روزرسانی سیستم پایش و کنترل واحدهای بخار
  • تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای لازم برای به روزرسانی سیستم پایش و کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی
  • تدوین اسناد فنی موردنیاز برای برگزاری مناقصات بروزرسانی سیستم پایش و کنترل واحدهای گازی، بخار، سیکل ترکیبی
  • تدوین زیرساخت‌ها، ماموریت‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای تاسیس و بهره‌برداری مرکز سیستم‌های کنترل،پایش و حفاظت نیروگاهی
مطالعات مربوط به تعویض و بروزرسانی سیستم کنترل، پایش و حفاظت واحدهای نیروگاهی