ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
با توجه به رشد مصرف انرژی الكتريكی، توليد انرژی الكتريكی افزايش يافته كه اين موضوع توسعه شبکه انتقال نیرو را به دنبال داشته است. همچنین هر ساله سرمایه‌گذاری‌های زیادی جهت بازسازی شبکه انتقال به‌منظور تأمین مصرف و همچنین رعایت اصول استانداردهای فنی مورد نیاز می‌باشد. بنابراین نیاز این صنعت به ساخت و تهیه تجهیزات در حوزه انتقال به‌وضوح مشخص است. ‌
در سال‌های اخیر با توسعه آزمایشگاه‌های مرجع، انجام آزمون‌های تجهيزات اصلي حوزه انتقال نيرو در داخل كشور مطابق با استانداردهای معتبر امكان‌پذير شده و اين آزمايشگاه‌ها برخی از مراحل فرآیند کنترل کیفیت تجهیزات مورد استفاده در حوزه انتقال نیرو را بر عهده گرفته‌اند. با این وجود برخی از این آزمایشگاه‌ها دارای محدوديت‌هايی هستند بطوريكه انجام بخشی از آزمون‌های تجهيزات در داخل كشور امكان پذير نمی‌باشد. این محدوديت‌ها منجر به استفاده شرکت‌های سازنده تجهیزات از آزمایشگاه‌های خارج از کشور جهت انجام اين آزمون‌ها و در نتيجه خروج ارز از كشور شده است. از طرفی با توجه به توسعه فناوری‌های حوزه انتقال نيرو، اين حوزه نيازمند احداث آزمايشگاه‌های جديد می‌باشد. نتايج مورد انتظار در اين طرح عبارتند از: ‌
 • ارتقاء كيفيت كالا و تجهيزات حوزه انتقال نيرو بر اساس مقررات و استانداردهای كنترل كيفيت
 • ايجاد امكان انجام تمام آزمون‌های نوعی تجهيزات حوزه انتقال در داخل كشور
 • جلوگيری از خروج ارز از كشور
 • بهبود خدمات مشتريان و تعامل با ذی‌‌نفعان
 • ارتقاء جايگاه رقابت‌پذيری خدمات در منطقه
 • فراهم نمودن زيرساخت اساسی برای ورود و ايجاد تكنولوژی‌های جديد در آينده
 • ارتقاء پايداري شبكه برق و افزايش رفاه عمومی و حفاظت از محيط زيست
 • كاهش هزينه و صرفه جويی در برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی صنعت برق
منشور اين طرح در جلسه شماره 2 کمیته راهبری مورخ 97/08/30 مورد تصویب قرار گرفت. ‌
منشور اين طرح در مورخ 97/10/15 مورد بازنگری قرار گرفت.‌
 • ارتقاء كيفيت كالا و تجهيزات حوزه انتقال نيرو بر اساس مقررات و استانداردهای كنترل كيفيت
 • حمايت از ساخت داخل و ممانعت از خروج ارز از كشور
 • ايجاد امكان انجام تمام آزمون‌های نوعی تجهيزات حوزه انتقال در داخل كشور
 • افزايش ارائه خدمات آزمايشگاهی برتر
 • بهبود خدمات مشتريان و تعامل با ذی‌نفعان
 • ارتقاء جايگاه رقابت‌پذيری خدمات در منطقه
 • فراهم نمودن زيرساخت اساسی براي ورود و ايجاد تكنولوژی‌های جديد در آينده
 • ارتقاء پايداری شبكه برق و افزايش رفاه عمومی و حفاظت از محيط زيست
 • كاهش هزينه و صرفه جويی در برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی صنعت برق