ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
یكی از مهمترین مصرف کننده‌های انرژی الکتریکی در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل، موتورهای الکتریکی است. لذا بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. براساس جدیدترین گزارش منتشر شده آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2016، تقریبا 53 درصد انرژی الكتریكی از كل مجموع انرژی الكتریكی مصرفی دنیا مربوط به الكتروموتورها می‌باشد. با توجه به اینکه در داخل کشور نیز پتانسیل بسیار خوبی در صرفه جویی انرژی با ارتقاء بازده موتورهای الکتریکی وجود خواهد داشت، این طرح با هدف رفع چالش‌های پیش روی توسعه و کاربرد فن آوری موتورهای الکتریکی پیشرفته (پربازده) و همچنین چالش‌های استفاده و کاربرد گسترده نسل جدید موتورهای الکتریکی و نهایتا افزایش بهره‌وری مصرف انرژی الکتریکی در موتورهای الکتریکی مورد استفاده در صنعت , لوازم خانگی و ... در دست انجام است. در این طرح نقشه راه توسعه فن‌آوری انواع موتورهای الکتریکی پیشرفته (پربازده) برای افق زمانی ده ساله ( تا انتهای سال 1404) تدوین گردید تا بر اساس آن فن‌آوری موتورهای الکتریکی موردنیاز در قالبی نظام مند و با همکاری سایر ذینفعان و دست اندرکاران کسب گردیده و مورد استفاده واقع گردد.
ابتدا این طرح با هدف رفع چالش‌های پیش روی توسعه و کاربرد فن‌آوری موتورهای الکتریکی پیشرفته (پربازده) به شورای محترم آموزش , پژوهش و فن آوری وزارت نیرو پیشنهاد گردید. متعاقبا و پس از تایید پیشنهاد مطروحه کمیته راهبری تدوین سند متشکل از جمعی از خبرگان دانشگاه و صنعت و نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های ذیربط ( وزارت خانه‌های نفت , صنعت , معدن و تجارت , راه و شهر سازی , سازمان بهره‌وری انرژی ایران و انجمن سازندگان لوازم خانگی) تشکیل گردید و سند توسعه فن‌آوری موتورهای پیشرفته (پربازده) بر اساس متدولوژی مصوب شورای محترم علوم , تحقیقات و فن آوری (عتف) و با مشارکت متخصصان و خبرگان صنعت و دانشگاه و همکاری جمعی از سازندگان موتورهای الکتریکی تدوین گردید. این سند نهایتا در تاریخ 1393/12/17 مورد تایید کمیته محترم راهبری تدوین سند و در تاریخ 1394/02/5 مورد تایید شورای محترم آموزش , پژوهش و فن‌آوری وزارت نیرو قرار گرفت. بر اساس مفاد مندرج در سند مصوب مرکزی با عنوان مرکز توسعه فن‌آوری موتورهای الکتریکی پیشرفته (پربازده) در محل پژوهشگاه نیرو راه اندازی گردید. تا با همراهی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ذیربط , مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی , شهرک‌های علمی و تحقیقاتی , مراکز رشد , شرکت‌های دانش بنیان , انجمن‌های صنفی ذیربط و سازندگان موتورهای الکتریکی , چشم انداز ترسیم شده برای صنعت موتورهای الکتریکی تحقق یابد. در سند راهبردی مورد تصویب وزارت نیرو نیز شامل مبحث تكمیل كردن چرخه فناوری تولید و بکارگیری الکتروموتورهای آهنربای دائم (PM) شامل موتورهای آهنربای دائم نوع شار ذوزنقه‌ای (BLDC) و شار سینوسی (PMSM) می‌شود.
  • کاهش مصرف انرژی با ارتقاء بازده و کیفیت الکتروموتورهای تجهیزات انرژی بر خانگی، صنعتی، کششی و حمل و نقل
  • تدوین استانداردهای ملی در خصوص ساخت، تست و بهره برداری الکتروموتور آهنربای دائم (PM)
  • حمایت از راه اندازی خط توليد الکتروموتورهای آهنربای دائم (PM) با كاربری محصولات خانگی، تجاری و صنعتی
  • حمایت از راه اندازی خط توليد الکتروموتورهای آهنربای دائم (PM) با كاربری بارهای کششی و حمل و نقل
  • مطالعات مربوط به راه‌اندازی آزمایشگاه در قالب یک پروژه مطالعاتی در دست انجام است . لذا در حال حاضر اطلاعاتی در این خصوص وجود ندارد.