ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
پروژه‌های خاتمه‌یافته پژوهشکده انرژی و محیط‌ زیست:
ردیف نام پروژه مدير پروژه كارفرما
1 تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه گروه پژوهشی انرژی های تجدیدپذیر مبتنی بر ماموریت جدید پژوهشگاه نیرو محمد مهدی اخلاقی پژوهشگاه نيرو
2 تدوين سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی خورشيدی در ايران آرش حق پرست كاشانی پژوهشگاه نيرو
3 توسعه دانش فنی ساخت پیل های سوختی اکسید جامد نسل سوم حمید عبدلی پژوهشگاه نيرو
4 توسعه فناوری گازی‌ سازی زیست توده در ایران و ساخت یک نمونه پایلوت مهدی رضائی پژوهشگاه نيرو
5 تدوين سند راهبردی و نقشه راه فن آوری مديريت آلاينده‌ها (هوا،آب و خاك) در صنعت برق ايران عبداله مصطفائی پژوهشگاه نيرو
6 امکان سنجی تولید برق از جریان پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب کشور( مطالعه موردی : تصفیه خانه شهرک قدس) عبداله مصطفائی پژوهشگاه نيرو
7 جداسازی SO2 از گازهای خروجی دودکش نیروگاه با استفاده از تماس دهنده غشایی زهرا دلاور مقدم پژوهشگاه نيرو
8 مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در ساختمان سياوش منيعی معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت نيرو
9 همكاری داخلی برنامه ريزی بلندمدت نحوه تبادلات حامل‌های برق و گاز بين ايران و كشورهای همسايه زهره سليميان پژوهشكده برق
10 مطالعات جامع بازيافت حرارت در صنايع و تعيين قيمت تمام شده برق توليدی آنها وهاب مكاری زاده معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت نيرو
11 طراحی ساز و كار توزيع و فروش حرارت بازيافتي از نيروگاه‌های برق و بويلرهای مركزی وهاب مكاری زاده معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت نيرو
12 مطالعات اكتشافی سطح الارضی تكميلی منابع انرژی گرمايی در استان آذربايجان غربی (منطقه سلماس) جواد نورعليئی ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجديدپذير-معاونت علمی فناوری رياست جمهوری
13 اجرای بازار روزانه فرهاد فلاحی مديريت شبكه برق ايران
14 بهينه سازی برنامه ريزی آرايش توليد واحدها بر اساس اولويت قيمت‌های پذيرفته شده بازار با محدوديت‌های بارگذاری شبكه انتقال با روش‌های جديد فرهاد فلاحی شركت مديريت شبكه برق ايران
15 طراحی و ساخت استك 100 وات پيل سوختی اكسيد جامد با هدف تدوين دانش فنی ساخت استك صفحات اتصال دهنده حامد محبی موشائی سانا (سازمان انرژی‌های نو ايران)
16 طراحی و ساخت متمركز كننده خورشيدی نقطه‌ای برای موتور استرلينگ 10 كيلو واتی سيد سعيد ضيائی طباطبائی ستاد توسعه فناوری‌های انرژی‌های نو
17 مطالعات جامع و يكپارچه برنامه ريزی كلان انرژی كشور در افق 30 ساله زهره سليميان دفتر برنامه ريزی كلان برق و انرژی وزارت نيرو-پژوهشگاه نيرو
18 طراحی، شبيه سازی و پياده سازی سيستم مديريت مصرف انرژی برای يخچال‌های تجاری اميد شاه حسينی شركت الكترو استيل
19 طراحی، پياده سازی و استقرار سيستم پايش پيش بينی كننده انتشار گاز دودكش نيروگاه‌ها سعيد نظری كودهی توانير
20 خدمات مشاوره عملكرد سامانه بهينه گازی سازی زيست توده برای ايران احسان ليوانی سانا (سازمان انرژی‌های نو ايران)
21 تدوين دانش فنی ساخت استك 50 وات پيل سوختی اكسيد جامد با قابليت استفاده از گاز طبيعی شهريار بزرگمهری سانا (سازمان انرژی‌های نو ايران)
22 تدوين دانش فنی طراحی به منظور بومی سازی فناوری بخاری زيست توده سوز با راندمان بالا مهدی رضائی ستاد توسعه فناوری انرژی‌های نو
23 برنامه ريزی بلند مدت نحوه تبادلات حامل های انرژی بين ايران و كشورهای همسايه همايون برهمندپور توانير
24 انجام مطالعات مربوط به بخش انرژی برای توسعه و ارتباط بين منطقه‌ای (سند MCPS بانك توسعه اسلامی) وهاب مكاری زاده بانك توسعه اسلامی
25 پشتيبانی و نظارت بر ساخت مخزن ذخيره ساز سرما و نصب در سيستم ذخيره ساز سرما شبنم منصوری پژوهشگاه نيرو
26 واگذاری دانش فنی ساخت كلكتور خورشيدی لوله خلا به همراه لوله علی جوكار پژوهشگاه نيرو
27 تدوين دانش فنی طراحی سيستم بازيابي بخارات برج‌های خنك كن تر و ساخت پايلوت مرتضی جلالی ليچائی پژوهشگاه نيرو
28 برنامه ريزی مديريت توليد مبتنی بر ملاحظات فنی اقتصادی بازار برق و بورس انرژی مرتضی شعبانزاده پژوهشگاه نيرو