ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
در سال‌های اخیر با توسعه آزمایشگاه‌های مرجع، انجام آزمون‌های تجهيزات اصلي حوزه انتقال نيرو در داخل كشور مطابق با استانداردهای معتبر امكان‌پذير شده و اين آزمايشگاه‌ها برخی از مراحل فرآیند کنترل کیفیت تجهیزات مورد استفاده در حوزه انتقال نیرو را بر عهده گرفته‌اند. با این وجود برخی از این آزمایشگاه‌ها دارای محدوديت‌هايی هستند بطوريكه انجام بخشی از آزمون‌های تجهيزات در داخل كشور امكان پذير نمی‌باشد. این محدوديت‌ها منجر به استفاده شرکت‌های سازنده تجهیزات از آزمایشگاه‌های خارج از کشور جهت انجام اين آزمون‌ها و در نتيجه خروج ارز از كشور شده است. از طرفی با توجه به توسعه فناوری‌های حوزه انتقال نيرو و ورود تکنولوژی‌های جدید، اين حوزه نيازمند شناسایی و احداث آزمايشگاه‌های جديد می‌باشد. لذا نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های مورد نیاز در حوزه انتقال از اهمیت بسیاری برخوردار است.
از طرفی يكی دیگر از اهداف طرح، استفاده بهينه و حداکثری از تخصص و تجربه متخصصين و صاحب‌نظران و امكانات سخت افزاری آزمايشگاه‌ها در داخل كشور می‌باشد که می‌توان از طریق شناسايی آزمايشگاه‌ها و خبرگان و ترغيب و تشويق آنها جهت همكاری با صنعت برق و ایجاد شبكه آزمايشگاهی و شبکه متخصصین به اهداف مذکور رسید.
منشور طرح در کمیته راهبری مورخ 98/11/15 مورد تصویب قرار گرفت.
 • شناسایی و ایجاد شبکه آزمایشگاهی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت آزمایشگاه‌های داخل کشور در حوزه انتقال نیرو
 • نیازسنجی و اولویت‌بندی تجهیزات آزمایشگاهی و آزمایشگاه‌های جدید مورد نیاز در حوزه انتقال نیرو
 • طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های مورد نیاز در حوزه انتقال نیرو
 • انباشت دانش در حوزه‌های علمی و تخصصی و ایجاد شبکه متخصصین از محققین و صاحبنظران در زمینه توسعه آزمایشگاه‌های مورد نیاز در حوزه انتقال نیرو
 • سامان دهی و حمایت از بومی سازی در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در حوزه انتقال نیرو
 • ایجاد نظام تامین منابع مالی لازم جهت حمایت مالی از طرح‌ها و پروژه‌های نیازسنجی، اولویت بندی، طراحی، تجهیز، راه اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های مورد نیاز در حوزه انتقال نیرو
 • ارتقاء كيفيت كالا و تجهيزات حوزه انتقال نيرو بر اساس مقررات و استانداردهای كنترل كيفيت
 • ايجاد امكان انجام تمام آزمون‌های نوعي تجهيزات حوزه انتقال در داخل كشور
 • جلوگيری از خروج ارز از كشور
 • ارتقاء جايگاه رقابت‌پذيری خدمات در منطقه
 • فراهم نمودن زيرساخت اساسی برای ورود و ايجاد تكنولوژی‌های جديد در آينده
 • ارتقاء پايداری شبكه برق و افزايش رفاه عمومی و حفاظت از محيط زيست
با هدف تبدیل شدن به یکی از قطب‌های برتر ارائه خدمات آزمايشگاهي در حوزه انتقال نيرو در منطقه با تكيه بر توانمندی‌های داخلي و متخصصان كارآمد و تجهيزات مدرن آزمایشگاهی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی، منشور طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی انتقال نیروی برق تهیه شده است که در این منشور چشم‌انداز و اجزا و پروژه‌های طرح جهت رسیدن به هدف فوق بیان شده است.
نام سند: منشور طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی انتقال نیروی برق