ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
شبکه‌های توزیع برق کشور یکی از اجزای مهم صنعت برق واسط از شبکه انتقال و فوق توزیع به مصرف کننده می‌باشند و تداوم برق رسانی پایدار به مشترکین از عوامل اصلی تحقق این هدف می‌باشد. نرم افزارهای مطالعات سیستم توزیع پایه اصلی محاسبات مهندسی در شبکه‌های توزیع برق می‌باشند و با توجه به سرعت فن‌آوری‌های مورد استفاده در صنعت برق, همواره در حال تغییر، توسعه و تکمیل می‌باشند. سیر تکوینی این نرم‌افزارها مستلزم شناسایی نیاز‌های آینده صنعت برق به نرم‌افزارهای مطالعات سیستم توزیع با استفاده از فناوری‌های نوین نرم‌افزاری می‌باشند. به‌علت مشخصات منحصر به فرد شبكه‌ی توزیع، طراحی و تحلیل شبكه‌های توزیع تفاوت زیادی با شبكه‌های انتقال برق دارد.شبکه توزیع هر کشور شاخصه‌هایی منحصر بفرد خود را دارد و تهیه نرم افزار بومی، ملی نیازمند حرکت به این سمت می‌باشد. طرح نرم افزارهای مطالعات سیستم قدرت در شبکه توزیع برق با هدف توسعه فناوری‌های نرم افزارهای پایه اصلی مهندسی در بخش‌های برنامه ریزی، تحلیل، طراحی، بهره برداری، کنترل، پایش، پایایی، دیسپاچینگ و مخابرات می‌باشد. تحقق این هدف با رویکرد تحقیق و توسعه داخلی نیازمند منابع و امکانات لازم و الزام‌های طی این مسیر با بکارگیری حداکثری از ظرفیت‌های دانشگاهی، پژوهشی و بخش خصوصی می‌باشد. ‌
براساس توسعه و کاربرد فن‌اوری نقشه راه سند راهبردی توسعه نرم‎افزارهای تحلیل، مطالعه و راهبری شبکه برق کشور از شبکه‌های توزیع کشور و نقشه راه توسعه نرم‌افزارهای شبیه‌ساز بهره‌برداری شبکه برق ، به شورای محترم آموزش، پژوهش و فن آوری وزارت نیرو پیشنهاد گردید نقشه راه هر دو سند برای افق زمانی ده ساله (تا انتهای سال ١٤٠٤) تدوین گردد تا بر اساس آن این فناوری در قالبی نظام مند و با همکاری سایر ذینفعان و دست اندرکاران، کسب شده و مورد استفاده واقع گردد. متعاقبا و پس از تایید پیشنهاد مطروحه، کمیته راهبری تدوین سند متشکل از جمعی از خبرگان دانشگاه و صنعت تشکیل و در سال 1394 نقشه راه توسعه نرم‎افزارهای تحلیل، مطالعه و راهبری شبکه برق کشوراز شبکه‌های توزیع کشور و نقشه راه توسعه نرم‌افزارهای شبیه‌ساز بهره‌برداری شبکه برق تدوین و در اسفند 1396، با جداسازی بخش توزیع از هردو سند و ادغام آنان، سند طرح توسعه نرم افزارهای کاربردی و شبیه سازهای شبکه توزیع برق مربوطه آغاز به کار نموده است. در تابستان سال 97 با جلساتی که با مدیران صنعت توزیع توانیر برگزار شد نیاز به یکپارچگی و تجمیع اطلاعاتی نرم افزارهای مختلف صنعت توزیع مطرح گردید و در جلسات کمیته راهبری طرح یکپارچه سازی و سازماندهی داده ها و اطلاعات (MIS) در صنعت توزیع برق به سند طرح توسعه نرم افزارهای کاربردی و شبیه سازهای شبکه توزیع اضافه گردید، از فروردین سال 98 بازنگری سند با هدف به روزرسانی آن آغاز شده است. ‌
در راستای ارتقاء شاخص‌های بهره‎وری، امنیت و پایایی شبكه توزیع برق ایران در یك دوره ده ساله و با تاكید بر مدیریت دانش محور و ظرفیت‎های غنی مغز افزاری در داخل كشور، حوزه‎ فناوری نرم‎افزارهای شبكه توزیع برق كشور حوزه‎ای است پیشتاز در تأمین نیازهای اساسی نرم‎افزاری شبکه توزیع برق كشور و دارای نقش فعال در بازارهای پر رونق منطقه‎ای به گونه‎ای كه جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قطب تولید نرم‎افزارهای شبكه برق در منطقه تثبیت نماید.
 • تولید نرم افزارهای مطالعات سیستم توزیع بومی و بهره‎برداری از آن‎ها
 • دستیابی به جایگاه نخست در بین کشورهای منطقه در زمینه صادرات نرم‎افزار به بازارهای منطقه‎ای
 • تجهیز کل بخش بهره‌برداری شبکه صنعت برق کشور به فناوری شبیه‌ساز در افق 1404 جهت دستیابی به قابلیت اطمینان و استفاده بهینه از منابع شبکه بهره‌برداری و کاهش میزان حوادث، کاهش زمان بازیابی سیستم، کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و کاهش هزینه‌های آموزش از طریق افزایش توان دانشی و عملیاتی نیروی انسانی
 • حمايت از تحقیق و پژوهش بویژه پژوهش‎های نیاز محور مرتبط با نرم افزارهای شبکه برق ‎ ‎
 • تعریف خوشه پروژه‎های ملی به عنوان عامل تحریک شبکه‎های نوآوری و با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‎های کشور (اشخاص حقیقی، شرکت‎های دانش بنیان و ...) ‎ ‎
 • تشکیل مرکز توسعه نرم افزارهای شبکه برق با ساختار هیئت امنایی ‎ ‎
 • كمك به ايجاد و تقویت جایگاه تشكل‌های علمی، صنفی و غيردولتی حامی توسعه نرم افزارهای شبکه برق ‎ ‎
 • استفاده از استانداردهاي مدل داده مانند CIM (در صورت عدم امکان استفاده از مدل داده استاندارد، تدوين مدل داده‌ای با استفاده از نقطه نظر متخصصان) ‎ ‎
 • ايجاد واحد تست و سنجش كيفيت نرم افزارهای واحدهای محاسباتی مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق ‎ ‎
 • پایش و ارزیابی مداوم وضعیت کشور (نیازمندی‌ها و توانمندی‌ها) و بازنگری نقشه‌راه ‎ ‎
 • ایجاد سازوکار مناسب به منظور تامین منابع مالی پایدار با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود کشور متناسب با نوع حوزه‌ها ‎ ‎
 • ايجاد بانك اطلاعاتي مناسب براي استفاده پژوهشگران اين حوزه و به اشتراک گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانك اطلاعاتی ‎ ‎
 • ایجاد سازوکار تست نرم افزار‎های بومی از لحاظ صحت عملکرد محاسباتي ‎ ‎
 • تدوین قوانین و دستورالعمل‎های الزام آور جهت استفاده از نرم افزارهای بومی در حوزه‌های اولویت‎دار ‎ ‎
 • خلق و انتشار دانش ‎ ‎
 • جهت دهی به سیستم و بازارسازی ‎ ‎
 • ایجاد سازوکارهای مناسب جهت تبلیغ نرم‎افزارهای تولید شده همانند تهیه نسخه‎ی آزمایشی(دمو) به جهت معرفی نرم‎افزار ‎ ‎
 • ‎ ایجاد سازوکارهای حمایت از مالکیت معنوی در زمینه نرم‎افزارهای شبکه توزیع برق ‎
 • در نظر گرفتن ملاحظاتی به جز ملاحظات اقتصادی در تصمیم‎گیری‎ها و سیاست‎گذاری‎های مرتبط با توسعه نرم افزار ‎ ‎
 • طرح یکپارچه سازی و سازماندهی داده‌ها و اطلاعات (MIS) در صنعت توزیع برق ‎ ‎
 • ‎ طرح توسعه نرم افزارهای مطالعات سیستم قدرت در شبکه توزیع برق ‎