یکشنبه 31 تیر 1403

بمنظور حفاظت سطوح تجهیزات صنعت برق در شرایط فیزیكی، مكانیكی و محیطی مختلف از انواع رنگ و پوشش استفاده بعمل می‌آید. با توجه به اهمیت رنگ و پوشش و هزینه‌های بالای اعمال رنگ، لازم است مشخصات فنی رنگ‌های مورد استفاده تعیین گردیده و كیفیت آنها كنترل گردد. آزمایشگاه رنگ و پوشش پژوهشگاه نیرو بمنظور انجام آزمونهای رنگ بر طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی و رفع نیازهای صنعت برق در این زمینه تأسیس گردیده است. برای انجام پروژه های تحقیقاتی مربوط به رنگ از امكانات این آزمایشگاه استفاده بعمل می آید. این آزمایشگاه علاوه بر بخش‌های تولید، انتقال و توزیع صنعت برق به سایر صنایع (از قبیل صنایع نفت، پتروشیمی، گاز، خودرو و ... ) نیز می‌تواند خدمات آزمایشگاهی و مشاوره‌ای ارائه دهد.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن: (داخلی ٤١٨٦) ٨٨٠٧٩٤٠١

دامنه فعالیت

آزمایشگاه مرجع رنگ و پوشش بنا به ضرورت و اهمیت آزمونهای رنگ و پوشش در استانداردهای بین‌المللی و ملی، دارای تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز جهت آزمایشهای لازم به منظور كنترل كیفیت انواع رنگهای محیط‌های صنعتی، دریائی، شیمیائی، ترافیكی و ... مطابق استانداردهای بین‌المللی (ISO,BS,DIN,ASTM و ... و استانداردهای ملی ایران) به شرح زیر می‌باشد:
 • آزمونهای تعیین مشخصه‌های فیزیكی رنگ (سلامت ظاهری – درجه ته‌نشینی – دانه‌بندی- قدرت پوشش - قدرت گسترش رنگ – ویسكوزیته – دانسیته – درصد حجمی مواد جامد - درصد وزنی مواد جامد - ضخامت فیلم رنگ – نقطه اشتعال – زمان خشك شدن رنگ و... )
 • آزمونهای تعیین مشخصه‌های مكانیكی رنگ (چسبندگی – مقاومت در برابر ضربه – مقاومت در برابر سایش – مقاومت در برابر خمش – شویش – جامی شدن – سختی)
 • آزمونهای شیمیائی و محیطی رنگها و سایر پوششها (تعیین مقاومت در محیط با رطوبت نسبی ١٠٠ درصد - تعیین مقاومت در محیط مه نمكی – غوطه‌وری در محیطهای شیمیائی مختلف – تعیین مقاومت در محیط با تابش اشعه ماوراء بنفش – تعیین مقاومت حرارتی – تعیین مقاومت در محیط خورنده SO٢)

گواهی نامه‌های اخذ شده

 • گواهينامه تآئيد صلاحيت آزمايشگاه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به شماره ١٤٦
 • در حال اخذ گواهينامه استاندارد ISO/IEC 17025 از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

رنگها و پوششهای تحت آزمون

 • رنگهای اپوكسی (اپوكسی غنی از روی - كولتار اپوكسی- اپوكسی پلی آمين – اپوكسی پلی آميد)
 • رنگهای الكيد- اكريليك- پلی يورتان- وينيلی – لاستيك كلرينه – سيليكونی – آلومينيومی- اتيل سيليكات روی – فسفات روی – اكسيد آهن ميكائی – گالوانيزه و ..

تجهيزات

تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاه براساس آزمونهای كنترل مشخصات فیزیكی، مكانیكی و شیمیایی- محیطی به سه دسته زیر تقسیم می‌گردد:

 • دستگاههای تعيين مشخصات فيزيكی رنگ تر (مانند دستگاههای اندازه‌گيری دانسيته، نقطه اشتعال، ضخامت، ...)
 • دستگاههای تعيين مشخصات فيزيكی و مقاومت مكانيكی رنگ خشك (مانند دستگاههای اندازه‌گيری چسبندگی، سختی، مقاومت خمشی، ...)
 • دستگاههای بررسی مقاومت شيميايی و محيطی رنگ و پوشش (مانند دستگاههای تعيين مقاومت در محيط گاز SO٢، تعيين مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش و ...)

ساير خدمات قابل انجام

 • ارزيابی كارشناسی انواع رنگهای صنعتی، ترافيكی، دريائی و نسوز
 • تعيين و انتخاب رنگها و پوششهای مناسب جهت كاربردهای مختلف
 • ارائه دوره‌های آموزشی در زمينه آزمايشهای رنگها و پوششها