پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 اسفند 1401

در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان؛ رویداد تجاری سازی نتایج تحقیقات صنعت برق و انرژی برگزار می‌شود

به هم‌رسانی عرضه‌کنندگان و متقاضیان فناوری‌های صنعت برق، فراهم نمودن زمینه‌های تجاری‌سازی شرکت‌های صنعت برق، حمایت از تولید صنعتی و تجاری‌سازی محصولات فناورانه منتج از تحقیقات صنعت برق، جلب مشارکت سرمایه‌گذاران جهت تامین مالی موردنیاز تجاری‌سازی محصولات فناورانه منتج از تحقیقات صنعت برق، از جمله اهداف برگزاری این رویداد می‌باشد.
این رویداد با هدف آشنایی صاحبان صنایع، سازندگان، فناوران، سرمایه‌گذاران و شتاب دهنده‌ها با توانمندی‌های تحقیقاتی و فناوری‌ها و محصولات پژوهشی برگزار می‌گردد و طی آن، ۳۰ محصول منتج از تحقیقات پژوهشگاه نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توانیر جهت تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری به شرکت‌های توانمند، فناوران و سرمایه‌گذاران ارایه می‌گردد.
مخاطبان این رویداد، شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران هستند که متقاضی بهره‌برداری از دانش فنی بدست آمده از این تحقیقات برای تجاری‌سازی و تولید صنعتی می‌باشند.
ارایه تسهیلات مالی اختصاصی حمایت از تجاری‌سازی محصولات فناورانه رویداد از طریق صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق انرژی خواهد بود و پژوهشگاه نیرو نیز در جهت تسهیل ‌سازی و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران، تمهیدات مناسب و بازارسازی محصولات را فراهم می‌نماید.
علاقه‌مندان برای ثبت نام در این رویداد به لینک https://evnd.co/7VOAG مراجعه فرمایند.